Тъй като гнойният хидраденит (HS) е болест с хронично протичане в тази статия ще те запознаем накратко с това какво права имаш като здравноосигурено лице.

Код на болестта съгласно международната класификация на болестите

Класифицирането на болестите e система от рубрики (групи), в които конкретните нозологични единици са включени в съответствие с приетите критерии. Целта на Международната класификация на болестите (МКБ) е да се създадат условия за систематизирана регистрация, анализ, интерпретация и сравнение на данните за смъртността и заболеваемостта, получени в различни страни или региони и през различно време.

Десетата ревизия на МКБ е приета на 43-ата сесия на Световната асамблея по здравеопазване, влиза в сила от 1993 г. и е внедрена в повечето страни в европейския регион и в света.

Международната класификация на болестите МКБ-10 последно е издадена през януари 2007 г. Това е общоприетата класификация за кодиране на медицински диагнози разработена от Световната здравна организация. МКБ-10 се състои от 21 раздела, всеки от които съдържа под кодове на заболявания и състояния.

Съгласно МКБ-10 кодът на гнойния хидраденит е L73.2. Болестта е включена в списък на заболяванията, при които се издава рецептурна книжка (приложение №5 от НРД 2020-2022).

Като здравноосигурено лице с диагноза HS можеш да използваш по линия на НЗОК:

Рехабилитация;

ТЕЛК;

Заплащане на лекарства от НЗОК.

Сподели: