Тази статия разглежда основните стъпки през системата на здравно осигуряване в България. На базата на здравноосигурителните си права, можеш да ползваш извънболнична и болнична помощ по линия на НЗОК.

Животът с хронично заболяване налага многократно използване на здравна помощ и редица необходими изследвания, които е трудно да бъдат платени с лични средства, затова отдели време да се информираш.

Защо трябва да плащам здравни осигуровки?

В България функционира здравноосигурителен модел на солидарно здравно осигуряване. Това означава, че ежемесечно се внася здравна застраховка и при необходимост могат да се използват правата, които дава системата на националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За да ползваш медицинска помощ по линия на НЗОК, трябва да имаш непрекъснати здравноосигурителни права – всички здравни вноски трябва да са платени за последните 36 месеца. Ако това условие не е изпълнено, не са плащани здравноосигурителните вноски или има пропуснати такива, е необходимо те да се заплатят, след което, от датата на заплащането, получаваш пълни осигурителни права.

Ако не си здравноосигурен/а прегледите и изследванията се заплащат по цени, които са обявени от съответното лечебно заведение.

Кой е документът за здравноосигурителни права?

Справка за здравноосигурителния статус на всяко лице, потърсило медицинска помощ може да се направи на страницата на Националната агенция за приходите (НАП), но освен това всеки здравноосигурен притежава лична здравноосигурителна книжка, която се получава от районната здравноосигурителна каса (РЗОК). При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка трябва да подадеш молба-декларация по образец до директора на РЗОК, след което се издава нов документ.

НЗОК поддържа и Персонализирана информационна система (ПИС), чрез уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурени права са прекъснати. Как да получиш и използваш УКД, можеш да научиш тук.

Чрез УКД или персонализиран код от НАП можеш да получиш достъп до здравното си досие, поддържано от НЗОК.

Как мога да направя справка за здравните вноски?

За да провериш дали си с непрекъснати здравноосигурителни права, можеш да се обърнеш към НАП или към нейните териториални дирекции по постоянен адрес, тъй като НАП e институцията, в чиито задължения влиза набирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски, които се определят със закон. Можеш да провериш здравноосигурителния си статус и на електронните адреси на НАП и НЗОК – http://www.nap.bg/ и http://www.nhif.bg/.

Какво заплащам при необходимост от медицинска помощ?

Съгласно Закона за здравното осигуряване в България за всяко посещение при лекар, зъболекар, лаборатория или при лечение в болница здравноосигурените граждани заплащат потребителска такса, която остава за тяхна сметка.

Децата са освободени от заплащане на потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ, но заплащат т.нар. такса за вземане на биологичен материал в лаборатория.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат и:

 • лица със заболявания, определени по списък към националния рамков договор – гнойният хидраденит не попада в този списък, т.е. хората с тази диагноза заплащат потребителска такса;
 • малолетни и непълнолетни;
 • неработещи членове на семейството;
 • пострадали при или по повод отбраната на страната;
 • ветерани от войните, военноинвалиди;
 • задържани под стража лица;
 • задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода;
 • социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
 • медицински специалисти;
 • пациенти със злокачествени новообразувания;
 • бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

Заплащам ли такса за изследвания, които се поемат от НЗОК?

Когато на здравноосигурено лице се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, от лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец декември 2022 г.) и официалната интернет страница на Българския лекарски съюз. Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Винаги прави справка на сайта на НЗОК.

Следваща статия: Данъчни облекчения
Сподели: