Експертният център по гноен хидраденит (HS) функционира към Клиниката по Кожни и венерични болести към МБАЛ "Проф д-р Стоян Киркович", Университетска, Стара Загора. Екипът на Клиниката с подкрепата на Дерматологична Университетска клиника Вивантес, Берлин се профилира като единствения за България център за диагностика и комплексно лечение на HS. С помощта на немските партньори ще бъде обзаведена модерна операционна зала за дерматохирургия.

Какво осигурява експертният център?

Създаден е мултидисциплинарен екип, което позволява а се прилагат международните стандарти в диагностиката и лечението на HS. Всички консултации се извършват в рамките на една седмица от болничния престой.

В центъра се лекуват пациенти от цяла България, a тези от тях, които са с тежки форми и се нуждаят от скъпоструващо лечение могат да получат протокол за реимбурсация на адалимумаб по линия на НЗОК.

Центърът работи в сътрудничество с водещи световни експерти по HS. При необходимост центърът съдейства за възможно най-евтиния и поносим за пациентите вариант на операции в Клиниката Вивантес, Берлин, партньор на българския експертен център.  Себестойността на оперативната интервенция е между 3000 и 30 000 евро в зависимост от тежестта, обема операция, приложената анестезия, пролежаването в стационар и ако се прави допълнително кожна трансплантация. За съжаление към момента това лечение не се заплаща от НЗОК.

Експертния център е ръководен от проф. д-р Евгения Христакиева. Проф. Христакиева е председател на Българо-немското дерматологично дружество, на Югоизточния клон на Българско дружество по дерматология (БДД) и член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество. Координатор в Европейската референтна мрежа за редки заболявания в подгрупата ALLOCATE за фамилната форма на гнойния хидраденит и асоциираните с него синдроми. Работила е в болницата Хадаса към Еврейския университет, Йерусалим, Израел и в Немския медицински център Ен Бокек в Израел. Специализирала е дерматохирургия и фототерапия в Клиниката по дерматология и венерология Vivantes-Neukeoln, Берлин. Експерт е по безопасност на козметични продукти. Носител на Награда „проф. Петър Берон“ на БДД за 2012 год. Има множество научни публикации в авторитетни български и чужди медицински издания.

Къде се намира експертния център?

Експертният център функционира в базата на Клиниката по кожни и венерически болести към Многопрофилната болница за активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович” (Университетска), на 13-я етаж в големия корпус на болницата. Клиниката по кожни и венерически болести разполага с 10 стаи за пациенти с по две и три легла, както и с ВИП стая, лекарски кабинети, детски сектор и помещения за физикална терапия и дерматохирургия. Инструменти и апаратура за тях са дарени от Университетската клиника “Вивантес” в Берлин.

Контакти

Адрес: гр. Стара Загода, бул. Ген. Столетов 2, етаж 13
Телефон: 042 698 580

Повече за експертния център по гноен хидраденит и неговата роля в лечението на HS може да видите в интервюто с проф. Христакиева тук.

Сподели: