Когато е настъпила временна или трайна загуба на работоспособността, имаш право да получиш решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Лекуващият лекар насочва към Лекарска консултативна комисия (ЛКК), която подготвя необходимите документи за кандидатстване пред ТЕЛК с медицински протокол по образец. Молбата до ТЕЛК заедно с протокола и другите образци се подават в Картотеката за медицински експертни досиета (КМЕД).

Можеш да се запознаеш с наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно част десета „Кожни болести“, диагнозата гноен хидраденит (HS) подлежи на медицинска експертиза.

Извадка от т. 5: „Акне инверса с тежко засягане и гноене (аксили, ингвинални гънки, перианално пространство) - 100%.

ТЕЛК освидетелстват лицата в 40-дневен срок от датата на постъпване на документите. Трябва да получиш писмо, с уведомление за датата за явяване на комисия.

В писмото се описват необходимите документи, най-често това са:

  • лична карта;
  • рецептурна книжка;
  • лична амбулаторна карта, два броя производствена характеристика, попълнена от служба „Личен състав“, подписани и подпечатани (ако работиш);
  • епикризи от лечебните заведения, в които е осъществявано лечение през последните години;
  • предишно решение на ТЕЛК (ако има такова);
  • етапна епикриза от наблюдаващия дерматолог.

Добра идея е да си направиш списък и внимателно да го свериш с това, което се изисква в писмото. Това ще ти спести много време и нерви!

Следваща статия: Извънболнична помощ
Сподели: