Как се поставя диагнозата гноен хидраденит?

До диагнозата гноен хидраденит (HS) се стига на базата на данните от анамнезата, т.е. разговор с пациента за появата, развитието и протичането на симптомите и резултата от прегледа. Разработени са и диагностични критерии.

Напълно достатъчно ли е физикалното изследване, за да се потвърди диагнозата?

Физикалното изследване включва методи от диагностиката чрез наблюдение (оглед с просто око, оглед с лупа, както и оглед под светлината Wood), опипване (палпация), триене (фрикция), витропресия (натиск със стъкло). Резултатите от физикалния преглед, обаче, са доста субективни и зависят от опита и знанията на лекаря. Наред с това, понякога лезиите са твърде дълбоко разположени и не могат да бъдат напълно преценени с оглед или палпация. Понастоящем се търсят и възможности за инструментални изследвания, които да подкрепят диагнозата.

Знае се, че образните изследвания, напр. магнитен резонанс, компютърна томография, рентгеново изследване и др. по отношение на кожата биха били неинформативни. Но през последните години се разширяват възможностите за ултразвукова диагностика при HS.

С какво ултразвуковото изследване подобрява диагнозата?

Ултразвуковото изследване е неинвазивно и чрез него могат да се открият дълбоки възли, които не са се разкъсали и синусови пътища, които не могат да бъдат оценени с палпация (1).

Разработват се и нови системи за оценка на субклинични лезии (лезии, които не водят до установими симптоми от страна на кожата) (2).

Ултразвуковото изобразяване осигурява и по-точно стадиране по Хърли в сравнение с клиничния преглед (2,3).  

Има ли проучвания за ефективността на ултразвуковото изследване за поставяне на диагнозата?

Едно проучване от 2019 година (4) демонстрира, че ултразвуковата диагностика със сонографска точкова система (изследването е познато като SOS-HS) води до промяна в медикаментозното лечение в приблизително 84% от случаите и промяна от медикаментозно към хирургично лечение в 24% от случаите. Следователно ултразвуковата диагностика позволява по прецизно стадиране на болестта.

Много ценна е информацията от ултразвуковата диагностика особено в случаите, които се планират за операция. Знае се, че за да бъде успешна, оперативната интервенция трябва да може да премахне засегнатата тъкан до здраво. Но има съобщения, че чисто клиничната оценка при HS може да подцени тежестта и разпространението на процеса (5). Ултразвуковите изображения дават възможност за оценка на допълнителни важни фактори, напр. дебелината на кожата, нарушенията на космения фоликул (6) и състоянието на кръвоносните съдове (7), което подобрява диагностицирането на болестта и правилното определяне на терапевтичния подход.    

Как работи ултразвукът?

По време на ултразвук лекарят прекарва устройство, наречено трансдюсер или сонда, върху област от кожата, като преди това се нанася тънък слой гел. 

Сондата преобразува електрическия ток във високочестотни звукови вълни и изпраща вълните в тъканта. Не можеш да чуеш звуковите вълни, защото те са в диапазон, който е недоловим за човешкото ухо.

Звуковите вълни „отскачат“ от структури в тъканта и се връщат обратно към сондата, която преобразува вълните в електрически сигнали. След това, чрез компютър, електрическите сигнали се преобразуват в изображения, които се показват на компютърен екран.  

Какви са различните категории ултразвуково изследване?

Съществуват три основни категории ултразвукови изображения:

 • Ултразвук при бременност.
 • Диагностичен ултразвук.
 • Ултразвуково ръководене на процедури.

При гноен хидраденит се използва диагностичен ултразвук.

Необходима ли е подготовка за ултразвуковото изследване?

Повечето ултразвукови прегледи на кожата не изискват специална подготовка. Преди процедурата състоянието на кожата, която ще се изследва, трябва да се оцени визуално и чрез палпация. Пациентът може да заеме произволна позиция в зависимост от изследваната област. Техниката на изследване зависи от използваната ултразвукова апаратура. Обикновено върху изследваната област се поставя ултразвуков гел и след това изследването се извършва чрез бавно движение на трансдюсера по протежение на изследваната област. Няма усещане за болка или дискомфорт, а изображението се получава в реално време.

Ето и два практически съвети:

 1. Дрехите следва да са широки и удобни, разумно е всички бижута и метални предмети да бъдат оставени вкъщи в деня на ултразвуковото изследване.
 2. В деня на ултразвуковото изследване не трябва да се нанася лосион или пудра върху кожата на мястото на изследването или да се използва дезодорант. Тези вещества могат да попречат на получаването на ясни изображения. 

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Последните иновации в диагностиката на HS са методите на ултразвуковото изобразяване на кожата.
 • Чрез ултразвуковата диагностика се подобряват възможностите за стадиране на болестта
 • Задълбочената и ефективна предоперативна оценка и планиране може да бъде много важен фактор за намаляване на честотата на рецидиви след хирургично лечение.

Литература

 1. Elkin K, Daveluy S, Avanaki KM. Hidradenitis suppurativa: Current understanding, diagnostic and surgical challenges, and developments in ultrasound application. Skin Res Technol. (2020); 26(1): 11-19. 
 2. Wortsman X, Moreno C, Soto R, Arellano J, Pezo C, Wortsman J. Ultrasound in-depth characterization and staging of hidradenitis suppurativa. Dermatol Surg. (2013); 39: 1835-1842.
 3. Loo CH, Tan WC, Tang JJ, et al. The clinical, biochemical, and ultrasonographic characteristics of patients with hidradenitis suppurativa in Northern Peninsular Malaysia: a multicenter study. Int J Dermatol. (2018); 57(12): 1454-1463.
 4. Napolitano M, Calzavara-Pinton PG, Zanca A, et al. Comparison of clinical and ultrasound scores in patients with hidradenitis suppurativa: results from an Italian ultrasound working group. J Eur Acad Dermatol Venereol. (2019); 33(2): 84-87.
 5. Saunte D, Jemec G. Hidradenitis suppurativa: advances in diagnosis and treatment. JAMA. (2017); 318(20): 2019-2032.
 6. Wortsman X, Jemec GB. Real-time compound imaging ultrasound of hidradenitis suppurativa. Dermatol Surg. (2007); 33(11): 1340-1342.
 7. Caposiena Caro RD, Solivetti FM, Power BL. Power doppler ultrasound assessment of vascularization in hidradenitis suppurativa lesions. J Eur Acad Dermatol Venereol. (2018); 32(8): 1360-1367.
Следваща статия: Лабораторни изследвания
Сподели: