След първите описания, болестта не получава вниманието на дерматолозите, с изключение на Базен, който обаче дава името “hydradénite syphilitique” и счита, че става въпрос за форма на сифилитичните гуми (1)

Знаменитият виенски дерматолог Хебра отрича съществуването на тумори на потните жлези и това мнение е продължено от неговия ученик Капоши

Когато, обаче, френските дерматолози Бесие и Дойон превеждат учебника на Капоши (2), те въпреки, че се възхищават на виенската дерматологична школа, не потвърждават мнението, че болестта не съществува. Според двамата френски дерматолози „туморите“ в аксиларната област, описани от Верньой са самостоятелна форма на хидраденит, която няма връзка със сифилис.

Към края на 19 век, през 1892 година Полицер (3) дава наименованието ‘hidradenitis destruens suppurativa’.

В Лондон Еразъм Уилсън, един от най-знаменитите английски дерматолози, обобщава описанието на Верньой и счита, че туморите се различават от циреите, познати в медицинската литература като абсцеси,  защото последните са дълбоки, разрастват се и не винаги се отварят с изтичане на гной (4).

По същото време, друг английски дерматолог, Крокър Радклиф разглежда хидраденита като вид цирей, започващ от потната жлеза (5).

И въпреки, че през 1889 година Джованини прави първото хистопатологично изследване на болестта (6) и доказва съществуването на възпаление около потните жлези, което ги унищожава, до края на 19 век съществуването на болестта е оспорвано от дерматолозите.

Литература

  1. Bazin PAE. Leçons théoriques et cliniques sur la syphilis et les syphilides. Adrien Delahaye, Paris, 1866, p 364.
  2. Kaposi M. Leçons sur les maladies de la peau traduites et annotées par Ernest Besnier et Adrien Doyon. Masson, Paris, 1881, Vol. I, p 207.
  3. Pollitzer S. Hydradenitis destruens suppurativa. J cutan Dis. 1892;(10):9-24.
  4. Wilson E. On diseases of the skin. A system of cutaneous medicine. John Churchill, London, 1867: 808–809.
  5. Radcliffe CH. Diseases of the skin. HK Lewis, London,1888, p 231.
  6. Tilles G. Verneuil and Verneuil’s disease: an historical overview. 2006. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33101-8_20.
Следваща статия: Знания през 20 век
Сподели: