Оригиналното наименование на този инструмент е Hidradenitis Suppurativa Area and Severity Index (HASI). HASI е моделиран според индекса на активност и тежест на псориазис (PASI). Избрани са четири класически признака на свързаното с гноен хидраденит (HS) възпаление (еритем, дебелина, отделяне на секрет, чувствителност) (1).

Как се изчислява оценката?

HASI оценката се определя в точки, които се получават от оценката на 4 симптома на кожните лезии, които са свързани с HS:

  • оценка на зачервяването;
  • оценка на дебелината;
  • оценка на дренирането (отделяне на секрет);
  • оценка на чувствителността.

Всеки симптом се оценява по скала на Likert (0–3) за всеки предварително определен регион на тялото.

За оценка на регионите се определя броя на дланите (една длан показва 1% от повърхността на тялото на пациента). За всеки регион е присвоен резултат за зона с помощта на подхода PASI (0 = няма, 1 = 1–9%, 2 = 10–29%, 3 = 30–49%, 4 = 50–69%, 5 = 70–89 %, 6 = 90–100%).

За да се изчисли регионалният резултат HASI, сумата от четирите клинични променливи се умножава по оценката на площта на всеки включен регион.

Този инструмент е представен само информативно на нашия сайт!

Не е възможно да бъде използван от пациентите за оценка на тежестта на болестта, защото самият пациент не може обективно да прецени какъв точно е видът (морфологията) на лезиите.

Задължителен е прегледът от специалист дерматолог!

Литература

  1. Goldfarb N, Ingram JR, Jemec GBE, Naik HB, Piguet V, Hyde MJ, Freese R, Lowes MA, Alavi A. Hidradenitis Suppurativa Area and Severity Index (HASI): a pilot study to develop a novel instrument to measure the physical signs of hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. (2020); 182(1): 240-242.
Следваща статия: DLQI
Сподели: