Оригиналното наименование на този инструмент за определяне на гнойния хидраденит (HS) е International HS Severity Scoring System (IHS4). Разработен е от експертна група на Европейската фондация за HS (European Hidradenitis Suppurativa Foundation) през 2017 година.

Как се изчислява оценката?

IHS4 оценката се определя в точки, които се получават по формулата:

(брой възли, умножено по 1) + (брой абсцеси, умножено по 2) + (брой на дрениращи лезии, т.е. фистули/синуси, умножено по 4)

Всички лезии, които се оценяват при IHS4 са установими с оглед и палпация обривни елементи. Характеристиката им е следната:

 • възелът е надигната, кръгла, плътна лезия с диаметър >10 mm (фиг. 1);
 • абсцесът прилича на възел, но е мековата, подвижна лезия с диаметър >10 mm, околната кожа е зачервена, а в централната си част се съдържа гной (фиг. 2);
 • дрениращата лезия е надигната, надлъжна лезия променлива дължина и дълбочина, завършваща на кожата повърхност - фистула или в съседна лезия - синус, като понякога има и изтичане на течност (фиг. 3). 

Фигура 1. Нодус (възел). Източник: DermNet NZ

Нодус

Фигура 2. Абсцес. Източник: DermNet NZ

Абсцес

Фигура 3. Дрениращ синус. Източник: DermNet NZ

Дрениращ синус

Какво означава получената оценка?

IHS4 е лесен за изчисляване инструмент и е валидиран с използването на резултати, получени от лекар и данни докладвани от пациента (1)

Значението на получената IHS4 оценка е следното (фиг. 4):

 • лек HS: резултат по-малък или равен на 3;
 • умерен HS: резултат от 4 до 10 точки;
 • тежък HS: резултат равен на 11 или повече точки.

Фигура 4. IHS4 оценка. Източник: фигурата е модифицирана по (1).

IHS4 оценка

Какви са предимствата на IHS4 оценката?

Обичайната оценка в клиничната практика на хидраденита е стадирането по Хърли, което определя три стадия на болестта. Използва се за избор на начин на лечение (2,3):

 • лекарствена терапия e подходяща при стадий I;
 • локална хирургия се използва при стадий II;
 • широка хирургична ексцизия (изрязване в здраво) е предпочитания метод при стадий III.

Дефицитът е, че това не е динамичен резултат за точна оценка на степента на възпаление във всеки етап на болестта. 

За разлика от това IHS4 е прост и бърз за изчисляване резултат, който дава възможност и за проследяване във времето (1)

Този инструмент е представен само информативно на нашия сайт! Не е възможно да бъде използван от пациентите за оценка на тежестта на болестта, защото самият пациент не може обективно да прецени какъв точно е видът (морфологията) на лезиите. Задължителен е прегледът от специалист дерматолог!

Литература

 1. Zouboulis CC, Tzellos T, Kyrgidis A, Jemec GBE, Bechara FG, Giamarellos-Bourboulis EJ, Ingram JR, Kanni T, Karagiannidis I, Martorell A, Matusiak Ł, Pinter A, Prens EP, Presser D, Schneider-Burrus S, von Stebut E, Szepietowski JC, van der Zee HH, Wilden SM, Sabat R; European Hidradenitis Suppurativa Foundation Investigator Group. Development and validation of the International Hidradenitis Suppurativa Severity Score System (IHS4), a novel dynamic scoring system to assess HS severity. Br J Dermatol. (2017); 177(5): 1401-1409.
 2. Hurley HJ. Hidradenitis suppurativa. In: Roenigk & Roenigk’s Dermatologic Surgery: Principles and Practice (Roenigk RK, Roenigk HH Jr, eds), 2nd edn. New York: Marcel Dekker, Inc., (1996); 623–45.
 3. Kimball AB, Kerdel F, Adams D et al. Adalimumab for the treatment of moderate to severe hidradenitis suppurativa: a parallel randomized trial. Ann Intern Med. (2012); 157:846–55.
Следваща статия: Sartorius
Сподели: