Какво е поворцитиниб?

Поворцитиниб е инхибитор на JAK1 – киназата. Молекулата е в процес на проучване за лечение на пруриго нодуларис, гноен хидраденит, астма и несегментарно витилиго. Прилага се през устата (перорално) под формата на таблетка.

Поворцитиниб е разработван от биофармацевтичната компания Incyte, която създава и патентовани терапии за рак.  

Как работи поворцитиниб?

Поворцитиниб блокира действието на JAK1 – киназа и това води до ограничаване на възпалението

Одобрен ли е към момента поворцитиниб за употреба в страните от Европейския съюз?

Поворцитиниб е в трета фаза клинично проучване и не се използва в клиничната практика.

Резултатите от продължилото 52 седмици клинично проучване на поворцитиниб при гноен хидраденит (hidradenitis suppurtiva, HS) са съобщени на 12-та конференция на Европейската фондация по гноен хидраденит, проведена от 8-10 февруари 2023 г. във Флоренция, Италия.

На годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD) през март 2023 г. е съобщено стартирането на фаза III на клиничните проучвания за определяне на ефективността на поворцитиниб - Stop-HS1 и Stop-HS2. В тази фаза като мярка за ефективност се използва се използва намаление с най-малко 50% на общия брой на абсцесите и възпалителните възли чрез инструмента за клинична оценка, познат като оценка на клиничния отговор при HS (HiSCR). Така ще може и да се сравни ефективността на поворцитиниб с тази на бимекизумаб и секукинумаб, при които също е използвана тази мярка за ефективност. Резултатите от тези проучвания се очаква да бъдат готови до 2025 г.   

Какви са резултатите от проучването на ефективността на поворцитиниб при гноен хидраденит?

Приложението на поворцитиниб при пациенти с HS във фаза 2 от клиничното проучване са показали, че при пациентите, на които е даван агентът в продължение на четири месеца, е имало значително по-голямо намаление на броя на абсцесите и възпалителните възли, в сравнение с тези, които са били на плацебо.

Кога ще може да се изписва това лекарство?

Всяко лекарство, което е преминало успешно клиничните проучвания трябва да бъде одобрено от регулаторите:

  • за Америка това е Американската агенция по безопасност на храните и лекарствата (FDA),
  • за Европа - Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Според производителя на поворцитиниб, през 2025 г. ще се отчетат резултатите фаза III клинично проучване. Едва след като завърши и третата фаза на клинично проучване и ако се потвърждава ефективност и безопасност на изпитваната молекула, е възможно да бъде стартирана и следващата процедура - представяне на лекарството за одобрение от регулаторните органи. 

След като лекарството получи одобрение за пускане на пазара, е необходимо да се извървят и определени процедури докато то стане достъпно за пациентите.
Следваща статия: Упадацитиниб
Сподели: