Представлява моноклонално антитяло от групата на биологичните лекарства. Това лекарство е одобрено от Европейската агенция по лекарствата (EMA) под търговското наименование Otezla за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис и псориатичен артрит, в случаи, при които лечението с други медикаменти и методи не е довело до успех.

Как работи?

Апремиласт, блокира действието на ензим в клетките, наречен фосфодиестераза 4 (PDE4). Този ензим играе роля в задействането на производството на информационни молекули в имунната система, наречени цитокини, които участват във възпалението - намалява производството на туморнекрозис фактор алфа (TNF-α) и вторично намалява нивото на някои интерлевкини (IL17 и IL23), като същевременно увеличава IL10, който има противовъзпалително действие. Именно чрез блокирането на PDE4, апремиласт намалява нивото на тези цитокини в тялото и така се овладява възпалението.

Има ли доказателства за ефективност при HS?

Тъй като понастоящем се счита, че възпалението е основният патологичен процес при гноен хидраденит (HS), е логично да се допусне, че апремиласт би имал ефективност при това заболяване. Лекарството е използвано в т.нар. off label режим (извън индикация) при малки серии от случаи на пациенти с HS и е показал известна ефективност (1).  

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може един медикамент да се назначава при дадено заболяване, той трябва да е одобрен от ЕМА и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС):

  • Апремиласт е одобрен от ЕМА на 15.01.2015 година с индикация за лечение на псориазис;
  • Към края на 2022 година, апремиласт не е включен в приложение 1 на ПЛС.

Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „индикация“ и „извън индикация“. Апремиласт има индикация за псориазис, но не и за гноен хидраденит.

Това означава, че дори да бъде изписано лекарството, то няма да се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравоосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!

Литература

  1. Zouboulis CC, Bechara FG, Dickinson-Block JL, et al. Hidradenitis suppurativa/acne inversa: a practical framework for treatment optimization – systematic review and recommendations from the HS ALLIANCE working group. J Eur Acad Dermatol Venereol. Epub ahead of print 23 October 2018.
Следваща статия: Поворцитиниб
Сподели: