Какво е упадацитиниб?

Упадацитиниб е инхибитор на JAK – киназите. Молекулата е във втора фаза клинично проучване за приложение при гноен хидраденит.

Упадацитиниб (е разработван от фармацевтичната компания Abbvie и има разрешение от европейската агенция по лекарствата (EMA) за лечение на възрастни с умерен до тежък ревматоиден артрит, активен псориатичен артрит, активен аксиален спондилоартрит (възпаление на гръбначния стълб, причиняващо болка в гърба), включително анкилозиращ спондилит, възрастни и деца над 12-годишна възраст с умерен до тежък атопичен дерматит (известен също като екзема, когато кожата е сърбяща, зачервена и суха), които могат да бъдат лекувани с лекарство, прилагано през устата или чрез инжекция и възрастни с улцерозен колит (възпаление на дебелото черво, причиняващо язва и кървене) или болест на Crohn (възпалително заболяване, засягащо червата). Търговското име на лекарството е Rinvoq.  

Лекарството се прилага като таблетки с удължено освобождаване, наричани още покрити таблетки или филмирани таблетки за прием през устата (перорално).

Как работи упадацитиниб?

Упадацитиниб действа, като блокира действието на JAK – киназите и това води до ограничаване на възпалението

Има ли доказателства за ефективност при гноен хидраденит?

Осъществена е фаза II клинично проучване за приложение на упадацитиниб при пациенти с гноен хидраденит (hidradenitis suppurativa, HS). Резултатите показват, че 38% от пациентите, получавали упадацитиниб в продължение на три месеца, са достигнали 50% намаление на абсцесите и възпалителните възли (отчетено по HiSCR), в сравнение с 25% от пациентите на плацебо. Разликата е статистически значима при p=0,018, но е необходимо тези резултати да бъдат потвърдени и при следващата фаза на клиничното проучване.

На годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD), през март 2023 г., производителят на упадацитиниб не е обявил никакви планове за фаза III на клиничното проучване.

Какви странични реакции се наблюдават при лечение с упадацитиниб?

Най-честите нежелани реакции са инфекции на горните дихателни пътища (инфекции на носа и гърлото), повишени кръвни нива на ензимите креатин фосфокиназа (CPK, ензим, освобождаван в кръвта, когато мускулът е увреден), аланин трансаминаза или аспартат трансаминаза (показващи възможно увреждане на черния дроб), бронхит (възпаление на дихателните пътища в белите дробове), гадене (повдигане), кашлица и хиперхолестеролемия (висока нивата на холестерола в кръвта).

Има риск и от сериозни инфекции, тъй като лекарството потиска имунната система. 

Rinvoq не трябва да се използва при пациенти с туберкулоза или сериозни инфекции. Също така не трябва да се използва при пациенти с тежки чернодробни проблеми или бременност. Rinvoq трябва да се използва само ако не са налични подходящи алтернативи за лечение при пациенти на възраст 65 или повече години, при пациенти с анамнеза за сърдечносъдово заболяване (като инфаркт или инсулт) или с рискови фактори за такова заболяване (като настоящо или предишно дългогодишни пушачи) или при пациенти с повишен риск от рак.

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може един медикамент да бъде назначаван съгласно съответните регулации, той трябва да е одобрен от ЕМА и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС):

  • Упадацитиниб е одобрен от ЕМА, но няма индикация за лечение на гноен хидраденит;
  • Към средата на 2023 година, упадацитиниб е включен в приложение 1 на ПЛС, но индикация за гноен хидраденит няма, прилага се при ревматоиден артрит.

Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „по индикация“ и „извън индикация“. Упадацитиниб няма като одобрено показание болестта гноен хидраденит.

Това означава, че дори да бъде изписано лекарството, то няма да се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравноосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!
Сподели: