HS-FMF е форма, при която  се развива гноен хидраденит (HS) в съчетание с наследствено заболяване, познато като фамилна средиземноморска треска и разглеждано понастоящем в групата на автовъзпалителните болести.

Какво представлява фамилната средиземноморска треска?

Фамилната средиземноморска треска е наследствен автовъзпалителен синдром, характеризиращ се с повтарящи се кратки епизоди на висока температура, свързани с коремна болка, възпаление на ставите и кожен обрив. Характерно усложнение на нелекуваните случаи е развитието на амилоидоза

Кого засяга болестта?

Фамилната средиземноморска треска засяга предимно пациенти, произхождащи от средиземноморски страни, напр. арабско население, арменци, турци, ливанци, италианци и гърци. Счита се, че броят на засегнатите пациенти в света е 100 000. 

Какъв е генетичният дефект?

Връзката между гена MEFV и фамилната средиземноморска треска е открита през 1997 година. Този ген е разположен в хромозома 16 и кодира образуването на протеин, наречен пирин (от гръцкото име на треската: pyros). Предаването е автозомно-доминантно с клинична изява на болестта преди 20-годишна възраст в 80 до 90% от случаите.

Установено е, че съществуват повече от 80 мутации на MEFV. Някои от тях определят образуването на малък по размер и нефункционален протеин, а други променят някои от градивните елементи на протеина (аминокиселини). Най-честа е мутацията, която води до заместване на аминокиселината метионин с аминокиселината валин.

В крайна сметка има неправилно образуване на пирина и той не може да изпълнява функцията си - контрол на възпалението.

Тъй като са установени мутации на MEFV у пациенти с HS без клинични прояви на фамилна средиземноморска треска, се счита, че не става въпрос за случайно съвместно съществуване на двете заболявания.

Какви са симптомите?

Най-честите симптоми на болестта са:

  • повишаване на температурата с втрисане, като пристъпите са с продължителност 1-3 дни;
  • силна болка в корема, гърдите и/или ставите;
  • зачервяване подобно на червен вятър на подбедрицата (фиг. 1).

Фигура 1. Еризипел (червен вятър) на подбедрицата. Източник: Standard of Care

Еризипел (червен вятър) на подбедрицата

Болестта протича с ремисии (липса на клинични симптоми) и рецидиви (пристъпи, тласъци на възпалителния процес). Пристъпите се повтарят без да има някаква закономерност в интервалите между тях.

Обичайно се развиват хронични последици от възпалението – артрит, хроничен асцит или хронично перитонеално възпаление (възпаление на обвивките на коремната кухина).

При нелекувани случаи се стига до натрупване на протеинови отлагания (амилоидоза) в органите и тъканите на тялото, особено в бъбреците, което може да доведе до бъбречна недостатъчност и смърт.

Какви са особеностите на HS при фамилна средиземноморска треска?

Хидраденита протича с характерните лезии, обхващащи предимно гънките под гърдите, слабините и седалището. Симптомите на хидраденита обичайно са тежки - поне стадий II по Хърли.

Как се лекува болестта?

Няма специфично лечение за остър възпалителен пристъп, с изключение на класическите аналгетици.

Основното лечение е превантивно, доказано е, че колхицинът е ефективен за предотвратяване както на пристъпите, така и на развитието на амилоидоза. 

Литература

  1. Dowling GD, Freudenthal W. Acanthosis nigricans. Proc R Soc Med. (1938); 31:1147–1150.
  2. Degos R, Ossipowski B. Dermatose pigmentaire reticule des plis. Ann Dermatol Syphilol. (1954); 81: 147–51.
  3. Choudhary, S. V., Jain, D., Agrawal, P., & Singh, A. Dowling-Degos disease and hidradenitis suppurativa: Co occurrence or association?. Indian dermatology online journal. (2013); 4(3): 191–194. 
  4. Nokdhes Y, -N, Rutnumnoi T, Patthamalai P, Leeyaphan C: Follicular Dowling-Degos Disease with Hidradenitis Suppurativa: A Case Report and Review of the Literature. Case Rep Dermatol (2021): 530-536.
Следваща статия: Класификация
Сподели: