Представлява моноклонално антитяло - вид протеин, разработен да разпознава и да се свързва със специфична структура (наречена антиген) в организма. Инфликсимаб е разработен да се свързва с определен химически медиатор в организма, наречен туморнекрозис фактор алфа (TNF-алфа). Като блокира TNF-алфа, инфликсимаб облекчава възпалението и другите симптоми на заболяванията. Европейската агенция по лекарствата (EMA) е одобрила три търговски продукта с активно вещество инфликсимаб – Remicade (това е оригиналния продукт), Remsima и Fixabi (които са генерици, наричани биоподобни лекарства).

За какви показания има одобрение инфликсимаб?

Инфликсимаб е показан за лечение на:

 • ревматоиден артрит;
 • болест на Крон;
 • улцерозен колит; 
 • анкилозиращ спондилит (заболяване, което причинява възпаление и болки в гръбначните прешлени);
 • псориатичен артрит и псориазис. 

Извън индикация (off label) може да се прилага и при други заболявания по преценка на лекуващия лекар.

Има ли доказателства за ефективност при HS?

Тъй като понастоящем се счита, че възпалението е основният патологичен процес при гноен хидраденит (HS) е логично да се допусне, че инфликсимаб би имал ефективност при това заболяване. Лекарството е използвано в т.нар. off label режим (извън индикация) при малки серии от случаи на пациенти с HS. През 2022 е проведен мета-анализ по литературни данни върху ефективността на лекарството при HS (1). Установени са 19 статии (314 пациента) лекувани с инфликсимаб, като при всички случаи болестта е имала умерено до тежко протичане. Заключението от този анализ е, че инфликсимаб е ефективно лечение за пациенти с HS – резултати са постигнати при 83% от случаите, а нежеланите реакции са 2,9%. Авторите на анализа подкрепят констатациите в предишни систематични прегледи, изследващи ефикасността на инфликсимаб при HS:

 • 87% отговор при 52 пациенти (20 проучвания) (2);
 • 82% отговор при 114 пациенти (43 проучвания) (3);
 • 89% отговор при 147 пациенти (42 проучвания) (4).

Какви са страничните реакции?

Най-честите нежелани реакции са:

 • вирусни инфекции (например грип или херпес);
 • главоболие;
 • инфекция на горните дихателни пътища (инфекции на гърлото и носа);
 • синузит (възпаление на синусите);
 • гадене (позиви за повръщане);
 • абдоминална болка (стомашна болка);
 • реакции, свързани с вливането, и болка.

Лекарството не трябва да се прилага при пациенти, които са проявили:

 • свръхчувствителност (алергични реакции) към инфликсимаб в миналото или които са свръхчувствителни (алергични) към миши протеини или към някоя от другите съставки;
 • пациенти с туберкулоза, други тежки инфекции или умерена или тежка сърдечна недостатъчност (неспособност на сърцето да изпомпва достатъчно кръв в тялото).

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може даден медикамент да се заплаща "по каса", той трябва да е одобрен от ЕМА за съответната индикация и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и в списъка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Освен това, НЗОК трябва да създаде изисквания за начина на назначаването на медикамента:
 • Инфликсимаб е включен в ПЛС;  
 • Вписаните индикации са: болест на Крон на тънкото и на дебелото черво; улцерозен колит; псориазис; анкилозиращ спондилит;
 • За тези заболявания, продуктът се назначава по протокол IА и е необходимо одобряване от комисия в НЗОК

Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „индикация“ и „извън индикация“. Инфликсимаб има индикация за псориазис, но не и за HS.

Това означава, че дори да бъде изписано лекарството, то няма да се реимбурсира от НЗОК. Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени в режим “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравноосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!

Литература

 1. Shih T, Lee K, Grogan T, De DR, Shi VY, Hsiao JL. Infliximab in hidradenitis suppurativa: A systematic review and meta-analysis. Dermatol Ther. (2022); 35(9): 15691.
 2. Haslund P, Lee RA, Jemec GBE. Treatment of hidradenitis suppurativa with tumour necrosis factor-alpha inhibitors. Acta Derm Venereol. (2009); 89(6): 595-600.
 3. van Rappard DC, Limpens J, Mekkes JR. The off-label treatment of severe hidradenitis suppurativa with TNF-α inhibitors: a systematic review. J Dermatolog Treat. (2013); 24(5): 392-404.
 4. Blok JL, van Hattem S, Jonkman MF, Horváth B. Systemic therapy with immunosuppressive agents and retinoids in hidradenitis suppurativa: a systematic review. Br J Dermatol. (2013); 168(2): 243-252.
Следваща статия: Адалимумаб
Сподели: