Представлява моноклонално антитяло  – белтък, който е разработен да блокира активността на химическо транспортно вещество в организма, наречено туморнекрозис фактор алфа (TNF). То е във високи нива при пациенти с автовъзпалителни болести, етанерцепт намалява възпалението. Етанерцепт се произвежда по метод, известен като „рекомбинантна ДНК технология“: от клетки, получили ген (ДНК), който ги прави способни да произвеждат този белтък. Европейската агенция по лекарствата (EMA) е одобрила търговския продукт Enbrel. Предлага се във флакони, съдържащи прах, от който се приготвя инжекционен разтвор, или в предварително напълнени спринцовки и писалки, съдържащи инжекционен разтвор.

За какви показания има одобрение етанерцепт?

Етанерцепт е показан за лечение на:

 • ревматоиден артрит;
 • болест на Крон;
 • улцерозен колит; 
 • анкилозиращ спондилит (заболяване, което причинява възпаление и болки в гръбначните прешлени);
 • псориатичен артрит и псориазис. 

Извън индикация може да се прилага и при други заболявания по преценка на лекуващия лекар.

Има ли доказателства за ефективност при HS?

Резултатите от проучванията на етанерцепт при HS са противоречиви. В първото двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (1) е установено, че продуктът се понася добре при пациенти с HS, но не води до значително подобрение на състоянието. Други автори също стигат до подобни изводи (2) – само 3 от 15 пациенти са показали подобрение. Съществуват и данни от неконтролирани проспективни проучвания, които демонстрират клинично значима полза от етанерцепт за лечение на HS (3,4). Няма данни относно възможна полова разлика в отговора на HS към терапията с етанерцепт. В проучване, изследващо лечението с етанерцепт на псориазис (5), се предполага, че медикаментът  е по-ефективен при пациенти с по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ) (изчислен като тегло в килограми, разделено на височина в метри на квадрат).   

Какви са страничните реакции?

Най-честите нежелани лекарствени реакции са:

 • реакции на мястото на инжектиране (включително кървене, синини, зачервяване, сърбеж, болка и оток);
 • инфекции (включително настинки и инфекции на белите дробове, пикочния мехур и кожата).   

Лекарството не трябва да се прилага при пациенти, които са:

 • изложени на риск от сепсис (когато бактериите и токсините циркулират в кръвта и започват да увреждат органите) или са с активна инфекция.

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може даден медикамент да се заплаща "по каса", той трябва да е одобрен от ЕМА за съответната индикация и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и в списъка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Освен това, НЗОК трябва да създаде изисквания за начина на назначаването на медикамента:
 • Етанерцепт е включен в ПЛС;  
 • Вписаните индикации са: псориатичен артрит и псориазис; ревматоиден артрит; анкилозиращ спондилит, т.е. липсва индикацията гноен хидраденит;

Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „индикация“ и „извън индикация“.  

Етанерцепт има индикация за псориазис, но не и за HS. Това означава, че дори да бъде изписано лекарството при пациент с HS, то няма да се реимбурсира от НЗОК, защото съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравноосигурителния модел в България  и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!

Литература

 1. Adams DR, Yankura JA, Fogelberg AC, Anderson BE. Treatment of hidradenitis suppurativa with etanercept injection. Arch Dermatol. (2010); 146(5): 501-4.
 2. Lee  RADommasch  ETreat  J  et al.  A prospective clinical trial of open-label etanercept for the treatment of hidradenitis suppurativa.  J Am Acad Dermatol (2009); 60 (4): 565- 573.
 3. Giamarellos-Bourboulis  E. JPelekanou  EAntonopoulou  A  et al.  An open-label phase II study of the safety and efficacy of etanercept for the therapy of hidradenitis suppurativa.  Br J Dermatol (2008);158 (3): 567- 572.
 4. Cusack  CBuckley  C. Etanercept: effective in the management of hidradenitis suppurativa.  Br J Dermatol (2006);154 (4): 726- 729. 
 5. Clark  LLebwohl  M The effect of weight on the efficacy of biologic therapy in patients with psoriasis.  J Am Acad Dermatol (2008); 58 (3): 443- 446.
Сподели: