Гнойният хидраденит (HS) е инвалидизиращо и болезнено заболяване, което значително понижава качеството на живот на пациентите (1).

Проучванията показват, че това хронично, възпалително кожно заболяване по-често се съчетава с психологични и психиатрични нарушения.

Кои са по-често съобщаваните разстройства?

Пациентите с HS по-често, в сравнение с пациенти без заболяването, имат (3):

 • разстройства, свързани с вещества, напр. злоупотреба с алкохол или дрога;
 • опити за самоубийство;
 • психични заболявания като шизофрения, биполярно разстройство, депресия, тревожност и личностни разстройства.

Това обяснява защо съвременният подход в грижата за пациенти с HS трябва да се осъществява от екип, включващ различни медицински специалисти.

Разстройства, свързани със злоупотреба с вещества

Най-честото придружаващо състояние е злоупотреба с алкохол (47,9%), опиоиди (32,7%) и канабис (29,7%) (2). Интересно е, че е установена връзка между HS и злоупотреба с вещества предимно при пациенти без тревожно или депресивно разстройство, на възраст 45–64 години. Обичайното обяснение на тези пациенти е, че причина за приема на алкохол или опиати е болката. 

В тази връзка е важно да се знае, че антиконвулсантите (лекарства за лечение на епилепсия) и селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (лекарства за лечение на депресия) притежават и свойства за облекчаване на болката (4).

Следователно при наличие на изразена болкова симптоматика е необходимо да се потърси консултация от лекар и да се назначи адекватна терапия. Никога не пристъпвай към самолечение с вещества, които само привидно повлияват проблема!

Опити за самоубийство 

Установено е, че този проблем е с два пъти по-голям риск в сравнение с контролите (3). Повишеният риск от самоубийство остава дори след коригиране на допълнителни състояния като депресия, шизофрения и биполярни разстройства (5,6). Жените са изложени на по-голям риск от самоубийство в сравнение с мъжете (6).

Депресия и тревожност

Депресията и тревожните разстройства също са почти два пъти по-вероятни при пациенти с HS - разпространението на депресията и тревожността са съответно 1,6–42,9% и 0,8–3,9% при пациенти с HS (3).

Основните причини за това са:

 • Хронично протичащо възпаление, което загрозява зоната и белези. Това кара пациентите да се чувстват непривлекателни и се страхуват, че другите хора ще намерят болестта им за отблъскваща (7);
 • Болка и отделяне на гноен секрет от кожните лезии, което кара пациентите да се къпят по няколко пъти на ден и да се преобличат често. Тези прояви на болестта водят до самоизолация и отменяне на социални дейности (8);  
 • Лезиите при HS се разполагат в „чувствителни“ области като гениталиите и под мишниците, което води до пагубно въздействие върху сексуалното здраве и самочувствието (9);
 • Важен подход в комплексното лечение на болестта е безусловното отказване от тютюнопушене, а това кара пациентите да изпитват допълнително безпокойство (10).

В крайна сметка влошеното психично здраве води и до често ползване на отпуски по болест и съответно финансов стрес и порочният кръг се затваря.

Шизофрения и биполярно разстройство

Установява се, че шизофренията и биполярните разстройства са относително по-често наблюдавани при хора с HS (3).

По принцип пациентите със шизофрения имат два пъти по-голям риск от затлъстяване, което се дължи на антипсихотичната терапия (11). По-новите средства за лечение на шизофрения, като арипипразол и зипразидон, както и карбамазепин и ламотрижин по-рядко водят до наддаване на тегло (12).

Следователно, тези по-нови средства трябва да бъдат предпочитани при хора с хидраденит и шизофрения или биполярни разстройства, за да се намали наддаването на тегло и общата тежест на заболяването.  

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Хората, живеещи с хидраденит са значително по-склонни да имат разстройства, свързани със злоупотреба с алкохол и вещества, самоубийство, както и психиатрични проблеми като шизофрения, биполярни разстройства, депресия, тревожност и личностни разстройства.
 • За да се постигне успешно управление на болестта и всичките й симптоми е важно да се направи консултация с психолог или психиатър. 

Литература

 1. Gooderham M, Papp K. The psychosocial impact of hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol. (2015); 73: 19-22.
 2. Garg A, Pomerantz H, Midura M, et al. Completed suicide in patients with hidradenitis suppurativa: A population analysis in the United States. J Investig Dermatol (2018); 137.
 3. Phan, K., Huo, Y. R., & Smith, S. D. Hidradenitis suppurativa and psychiatric comorbidities, suicides and substance abuse: systematic review and meta-analysis. Annals of translational medicine (2020); 8(13): 821. 
 4. Horváth B, Janse IC, Sibbald GR. Pain management in patients with hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol. (2015); 73: 47-51.
 5. Thorlacius L, Cohen AD, Gislason GH, et al. Increased suicide risk in patients with hidradenitis suppurativa. J Investig Dermatol. (2018); 138: 52-7.
 6. Tiri H, Jokelainen J, Timonen M, et al. Somatic and psychiatric comorbidities of hidradenitis suppurativa in children and adolescents. J Am Acad Dermatol. (2018); 79: 514-9.
 7. Esmann S, Jemec GB. Psychosocial impact of hidradenitis suppurativa: a qualitative study. Acta Derm Venereol. (2011); 91: 328-32.
 8. Joachim G, Acorn S. Stigma of visible and invisible chronic conditions. J Adv Nurs. (2000); 32: 243-8. 10.
 9. Kurek A, Peters EM, Chanwangpong A, et al. Profound disturbances of sexual health in patients with acne inversa. J Am Acad Dermatol. (2012); 67: 422-8.
 10. Sartorius K, Emtestam L, Jemec G, et al. Objective scoring of hidradenitis suppurativa reflecting the role of tobacco smoking and obesity. Br J Dermatol (2009); 161: 831-9.
 11. McElroy SL, Frye MA, Suppes T, et al. Correlates of overweight and obesity in 644 patients with bipolar disorder. J Clin Psychiatry. (2002); 63: 207-13. 
 12. Torrent C, Amann B, Sánchez‐Moreno J, et al. Weight gain in bipolar disorder: pharmacological treatment as a contributing factor. Acta Psychiatrica Scandinavica (2008); 118: 4-18
Следваща статия: Гангренозна пиодерма
Сподели: