Точната честота на гнойния хидраденит (HS) в България не е изяснена и основната причина за това е, че болестта не е добре позната и състоянието е игнорирано от лекарите. Често пациентите попадат при общопрактикуващи лекари, гинеколози или хирурзи, поради което диагнозата закъснява. 

Какъв е прогнозния брой на хората, страдащи от болестта?

Честотата на HS в Европа се определя на 0,1–4% в различните проучвания (1), но повечето автори говорят за честота около 1%.

На базата на тези данни може да се заключи, че в България броят на пациентите с HS е 60-70 000.

Има ли в България център, който поема диагностиката и лечението на болестта?

Основният център за диагностика и лечение на гноен хидраденит в България е в Кожната клиника при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора.

Ръководител на клиниката е проф. д-р Евгения Христакиева, дм,  която е председател на Българо-немското дерматологично дружество, на Югоизточния клон на Българско дружество по дерматология (БДД), член на Управителния съвет на БДД и Координатор в Европейската референтна мрежа за редки заболявания в подгрупата ALLOCATE за фамилната форма на гнойния хидраденит и асоциираните с него синдроми. От март 2017 година функционират 24 Европейски референтни мрежи (ERN) по различни групи заболявания (https://ec.europa.eu/health/ern). Мрежата за редки кожни заболявания се нарича ERN Skin. Една от подгрупите на ERN Skin е ALLOCATE (Acquired immunoLogical LOw prevalence and Complex Adult diseases of ThE skin). Именно в тази подгрупа е включен и гнойния хидраденит в неговата фамилна форма, както и свързаните синдроми.

В Клиниката по кожни и венерически болести в Стара Загора е създаден единственият в България център за диагностика и лечение на включените в ALLOCATE заболявания. Освен с диагностиката и лечението на гноен хидраденит, центърът се занимава с научни проекти и осигурява консултативна оценка на болни във водещи специализирани клиники в Европа.

От години партньор на клиниката е проф. Петер Кол от Клиниката Вивантес, Берлин и е разработена оперативната методика като златен стандарт при лечение на напредналите форми на заболяването. Лекарите от клиниката в Стара Загора са обучени за извършване на оперативната интервенция, която се състои в широко изсичане на засегнатите тъкани и вторично заздравяване при ежедневна грижа и превръзки.    

Какви организации за хидраденит съществуват в България?

Дерматолозите от клиниката в Стара Загора работят с пациентската организация на пациентите с гноен хидраденит, създадена през март 2015 година. Името на тази организация е „Открито за раните“ .

Първата „Седмица на информираност за гноен хидраденит” в България е организирана през месец юни 2015 година в София под мотото „Огледай се за скритото“.  Тази кампания печели престижна международна награда за значимост и привлича вниманието на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Няколко години по-късно за българските пациенти с хидраденит става достъпно лечение, което се реимбурсира от НЗОК.

През 2016 година е публикуван Национален консенсус за диагностика и лечение на гнойния хидраденит.

Литература

  1. Phan, K., Charlton, O. & Smith, S.D. Global prevalence of hidradenitis suppurativa and geographical variation—systematic review and meta-analysis. biomed dermatol (2020); 4: 2.
Следваща статия: Причини
Сподели: