Гнойният хидраденит (HS) не е инфекциозно заболяване, но развиващия се в кожата патологичен процес предразполага към вторично наслагване на бактериална инфекция. В такива случаи се развива остър възпалителен процес. Симптомите на възпаление в медицината са познати с латинските думи calor, rubor, dolor, tumor, functio laesa (фиг. 1):

Фигура 1. Признаци на възпалението.

Може да се появи гнойна секреция както и общи симптоми, напр. втрисане, общо неразположение, главоболие, повишаване на температурата.

Как да се предпазим от възникване на бактериално усложнение?

На първо място, не бива да се правят опити за мачкане, притискане и изстискване на „черните точки“. Това от една страна крие риск за наслагване на вторична инфекция, а от друга страна самата механична травма води до обостряне на патологичния процес и може да настъпи рецидив на болестта. Научи повече за необходимото поведение при наличие на „черни точки“.

Други важни съвети, за да се предпазим от инфекция са:

Лекарят може да назначи локално лечение, а при необходимост и общо лечение за овладяване на инфекцията.

При какви случаи трябва да се потърси лекарска помощ?

Основните симптоми, които трябва да се считат за „червена лампичка“ са: