Електронната платформа HS Hive е специализирана в събирането и представянето на ценна информация за гноен хидраденит, която да бъде в помощ на пациентите и медицинските специалисти. Съкращението HS е от латинското име на болестта Hidradenitis Suppurativa. Нашият екип е воден от идеята, че специализираната информация и обучението на пациентите са много важни за по-добър живот с това хронично заболяване.

Разговаряме с проф. д-р Евгения Христакиева, която е ръководител на експертния център по гноен хидраденит (HS) към Клиниката по кожни и венерически заболявания в Университетската болница в Стара Загора, на която също е ръководител. Председател е на Българо-немското дерматологично дружество и на Югоизточния клон на Българско дружество по дерматология и венерология. Проф. Христакиева е и координатор в Европейската референтна мрежа за редки заболявания в подгрупата за фамилната форма на гнойния хидраденит и свързаните с него синдроми. 

От това интервю ще научите какво заболяване е гнойният хидраденит, какви са причините за неговото развитие, какви са съвременните тенденции в лечението на болестта и каква здравна помощ можете да получите в Експертния център, ръководен от проф. Христакиева.

Важни клинични характеристики на HS

Проф. Христакиева систематизира особеностите на болестта по следния начин:

„Това е болест, която има невероятно негативно отражение върху качеството на живот на пациента и близките му.“

Проблеми на пациентите по пътя им през здравната система

Проф. Христакиева уточнява, че „става въпрос за едно системно заболяване, което изисква специализирани познания, ранна диагностика и обучение както на лекарите, така и на самите пациенти и близките им.“

Към момента основните проблеми, с които се сблъскват пациентите са:

Проф. Христакиева разказва за инициатива от преди години с поставяне на огледала в Борисовата градина и в Министерството на здравеопазването, която цели да каже: „Лечението на пациент с гноен хидраденит в напредналата фаза на болестта е много скъпо, но тази цена може да бъде намалена с ранна диагностика и навременно лечение.“

С какво може да помогне експертният център?

Проф. Христакиева отбелязва:

„Ние сме изградили една ясна стратегия. Опитваме се да обучим колегите да знаят какви са стъпките, за да не се стига до драма за пациентите и те да изпадат в отчаяние.“

Експертният център по гноен хидраденит е създаден през 2015 година, като първоначалната идея е да обхване редки заболявания като част от европейската референтна мрежа, координирана от Европейската фондация по редки заболявания. Проф. Христакиева разказва, че понастоящем основната мисия на центъра е наред с диагностиката и лечението на пациентите, активно да ги обучава за справяне с тази неприятна болест, да подобрява качеството им на живот, да популяризира съвременните знания и възможностите за ранна диагностика и лечение.

„Не само у нас, но и в Европа експертните центрове са малко, защото се изисква високо ниво на експертност на работещите в него, скъпа апаратура и добро финансиране, което е възможно само в специализиран център.“

Екип на центъра

Проф. Христакиева уточнява, че екипът на центъра се състои от дерматолози, в колаборация с хирурзи, ендокринолози, гастроентеролози, кардиолози и различни лабораторни структури, което осигурява мултидисциплинарен подход, ключово важен за диагностиката и лечението на пациентите с гноен хидраденит, поради тяхната полиморбидност.

„В рамките на 24 часа в центъра могат да бъдат осъществени всички необходими специализирани консултации.“

Квалификация на лекарите от центъра

Проф. Христакиева с гордост отбелязва, че екипът на центъра е с много високо ниво на компетентност. Има  защитена дисертация по проблеми, свързани с гноен хидраденит и предстои защита на още две дисертации по темата. Издадена е монография за клиничните фенотипове  в помощ на лекарите дерматолози и други специалисти. Лекарите от Центъра активно участват  в международни и национални научни форуми с доклади, постери и обучителни семинари, публикувани са статии в престижни международни и български научни списания. Осъществени са от екипа специализации в най-добрите световни експертни центрове в областта на гнойния хидарденит. Провеждат се консултации със световно известни учени, като проф. Герд Плевиг, проф. Зумбулис, Гърция, проф. Петер Кол, Германия, който е направил редица обучителни семинари в България, както и безплатни прегледи и операции за пациентите.

Диагностични възможности на центъра

Основното, което подчертава проф. Христакиева е, че в центъра пациентите получават експертност в максимална степен, внимание и търпение от страна на медицинския персонал.

Лечение на болестта

Според проф. Христакиева пациентите с гноен хидраденит трябва да бъдат оптимисти, защото от 2000 година насам интересът на науката към тази болест непрекъснато нараства. Вече са изяснени основните механизми, по които се развива болестта - става въпрос за автовъзпалително заболяване, при което редица важни за организма фактори като интерлевкини, неутрофили и др. са свръхактивни и водят до изразено възпаление. Непрекъснато се откриват и разработват нови молекули за лечение на заболяването.

Стандартните стъпки в лечението са:

Важно е в точния момент да намерим точното лекарство за точния пациент и стратегията да е правилна в дългосрочен план.“  

Контакт с експертния център

Проф. Христакиева казва, че лекарите, които изпълняват амбулаторните процедури са д-р Лавчева и д-р Потеров.

Повече за Експертния център може да научите тук.

В края на интервюто проф. Христакиева отправи и послание към пациентите с HS:

„Нека пациентите да обичат себе си и техните близки да ги подкрепят. Мога да гарантирам, че те имат нашата подкрепа, нашата компетентност и емпатия. Ние сме готови да бъдем винаги до тях. Добрият резултат се получава с една по-дългосрочна стратегия.“