Когато е налице придружаващо заболяване е възможно да се налага хронична употреба на лекарства и трябва да се познават възможните лекарствени взаимодействия с назначен антибиотик. В тази статия ще те запознаем с някои от тях, отнасящи се до прилаганите при гноен хидраденит (HS) антибиотици.

Тази информация не трябва да се тълкува без помощта на лекар. Ако мислиш, че имаш риск от лекарствено взаимодействие, незабавно се свържи с лекуващия дерматолог. 

Какво трябва да се има предвид при лечение с метронидазол?

 1. Съществува риск ако се приема варфарин. Варфарин е лекарство от групата на кумариновите антикоагуланти (познати като „разреждащи“ кръвта лекарства, които намаляват възможността за съсирването й). В България се използва другият основен представител на оралните антикоагуланти, а именно аценокумарол. Тези лекарства имат структура, подобна на витамин К. Едновременният прием с метронидазол носи риск от засилване на ефекта на антикоагуланта и съответно риск от кървене.
 2. При лечение с метронидазол не бива да се приема алкохол, защото може да се развие реакция, позната като дисулфирамподобна (антабусен ефект) реакция, т.е. това, което се наблюдава при лечение на алкохолизъм с антабус. Под влияние на метронидазола алкохолът не се разгражда напълно, прекъсва се процесът в черния дроб и спиртната напитка се превръща в ацеталдехид. Реакцията по-скоро е неприятна, отколкото сериозна и се проявява със зачервяване, повръщане, ускорена сърдечна дейност.
При комбиниране на метронидазол с антикоагуланти трябва да се наблюдават по-често лабораторните показатели за кръвосъсирваща функция и да се коригира при необходимост дозата на антикоагуланта. Никога не употребявай алкохол ако провеждаш лечение с метронидазол!

Какво трябва да се има предвид при лечение с рифампицин?

 1. Рифампицинът намалява действието на антикоагулантите, защото ускорява метаболизма им и е необходимо да се проследяват кръвните показатели и при необходимост дозата на антикоагуланта да се увеличи.
 2. Рифампицин не бива да се комбинира с орални контрацептиви.
Корекция на дозата на антикоагуланта може да е необходима и 2-5 седмици след спиране на рифампицина. По време на лечението и 28 дни след преустановяването му трябва да се използва друг надежден, нехормонален метод на контрацепция.

Какво трябва да се има предвид при лечение с тетрациклини?

 1. Когато се приемат с антиацидни лекарства, тетрациклините намаляват своята бионаличност и съответно намалява ефективността им.
 2. Лекарства със желязо, цинк, калций и магнезий – има риск от намалена бионаличност и ефикасност.
 3. Антикоагуланти – засилване на ефекта на антикоагуланта и съответно риск от кървене.
 4. Метотрексат – засилва се токсичността на този имуносупресор.
 5. Системни ретиноиди – увеличен риск от повишаване на вътречерепното налягане.
 6. Антиепилептици и рифампицин – нивата на тетрациклините могат да бъдат намалени.
При комбиниране на тетрациклини с антиацидни средства, средства с желязо, цинк, калций и магнезий, приемът на лекарствата да бъде отдалечен поне 2-3 часа едно от друго. При комбиниране с антикоагуланти е необходим лабораторен контрол и при необходимост корекция на дозата. Комбинирането на метронидазол и системни ретиноиди с тетрациклини не се препоръчва. Когато се налага комбинирана терапия с антиепилептици или рифампицин е възможно да е необходимо увеличаване на дозата на тетрациклина.

Какво трябва да се има предвид при лечение с клиндамицин?

 1. Когато се приема клиндамицин, чернодробният ензим, познат като цитохром P450 (CYP3A4), го разгражда в тялото. Стимулирането на функцията на този ензим може да доведе до намаляване на нивата на клиндамицин. Ако нещо инхибира (потиска) CYP3A4, нивата на клиндамицин може да се повишат в кръвта.
 2. Ето общия списък на лекарствата инхибитори на CYP3A4:
  • Слабите инхибитори на CYP3A4 включват: циметидин
  • Умерените инхибитори включват: амиодарон, еритромицин, флуконазол, миконазол, дилтиазем, верапамил, делавирдин, ампренавир, фозампренавир 
  • Силните инхибитори на CYP3A4 включват: кларитромицин, телитромицин, нефазодон, итраконазол, атзаконазол , дарунавир, индинавир, лопинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, типранавир.
  • Установено е, че някои вещества (най-вече сок от грейпфрут) също пречат на действието на CYP 3A4, затова при лечение с клиндамицин не бива да се пие сок от грейпфрут.
  Ако има такива взаимодействия трябва да се има предвид, че нивото на клиндамицин в кръвта ще е по-високо и трябва да се внимава с дозата!
 3. Основните лекарства стимулатори на са: лекарства, прилагани при епилепсия (напр. карбамазепин; фенобарбитал, фенитоин), рифампицин (антибиотик, прилаган при туберкулоза, който се включва в лечебната комбинация точно с клиндамицин при гноен хидраденит; някои антивирусни средства. Ако има такива взаимодействия трябва да се има предвид, че нивото на клиндамицин в кръвта ще е по-ниско, т.е. ефектът ще е по-слаб и трябва да се внимава с дозата!

Научи повече и за предупрежденията при използване на макролиди.

 

Сподели: