В проучване, публикувано в раздел „Дерматология“ на престижното издателство Karger са публикувани резултатите от проучване за оценка на честотата на бъбречно увреждане при пациенти с гноен хидраденит (Hidradenitis suppurativa, HS).

Развитието на HS се свързва с влияние на гените, но епидемиологичните проучвания установяват значимо участие на фактори от околната среда. Като рискови фактори за развитието на болестта се разглеждат: женски пол, наднормено тегло, метаболитен синдром, тютюнопушене. Следователно често HS се съчетава със затлъстяване и метаболитен синдром и съответно рискът от развитие на сърдечно-съдови заболявания при пациентите с HS е по-висок в сравнение с общата популация. Описвани са и други придружаващи заболявания, като болести на яйчниците, кожен карцином, бъбречна амилоидоза, неалкохолно увреждане на черния дроб, болест на Алцхаймер, болести на щитовидната жлези и др.

Каква е целта на проучването?

В това проучване изследователите си поставят за цел да оценят разпространението на хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) при пациенти с HS.

Как е осъществено проучването?

Авторите на проучването са идентифицирали 23 767 хоспитализации на пациенти с HS и 95 068 хоспитализации за контроли, съответстващи на възрастта и пола. Използвана е национална база данни на САЩ и е обхванат 10-годишен период.  

Какво установява проучването?

Според публикуваните данни разпространението на ХБН при пациенти с HS е 6,3% срещу 4,3% в контролната група.

Съчетаването на ХБН и HS е най-силно изразено при пациенти с HS:

Според изследователите има две основни хипотези, които могат да обяснят защо HS относително често се съчетава с ХБН:

  1. Повечето съпътстващи заболявания, свързани с HS като диабет, високо кръвно налягане и затлъстяване, са известни рискови фактори за ХБН.
  2. Част от клетките, участващи в патологичния процес (основно тип 17 помощни Т-лимфоцити, познати като Th17) могат да повлияят на тубулните и мезангиалните бъбречни клетки.

Какви са изводите от проучването?

На базата на резултатите от проучването може да се направи извод, че възможната връзка между бъбречната функция и HS трябва да се търси при всеки пациент с HS.

Конкретните съвети са за скрининг за бъбречна дисфункция, който включва:

Защо това е важно за пациентите?

Оценката на бъбречната функция е важна, защото ако има отклонения може да започне навременната им корекция и освен това може да се помогне на пациентите да избегнат фактори, които имат потенциал да причинят по-голямо увреждане на бъбреците. Например, хроничната употреба на нестероидни противовъзпалителни лекарства за контрол на болката може да има увреждащ бъбреците (нефротоксичен) ефект и за тези пациенти трябва да се обмислят алтернативни методи на лечение с по-малък потенциал за нефротоксичност.

„Ранната диагностика и ранната намеса могат да предотвратят по-нататъшно прогресиране и усложнения в тази високорискова група“, заключават изследователите.

Литература

  1. Almuhanna N, Tobe SW, Alhusayen R. Risk of chronic kidney disease in hospitalized patients with hidradenitis suppurativa. Dermatology. Публикувано онлайн 24 юли 2023.