Една от основните групи лекарства, на която се възлагат надежди за лечението на гноен хидраденит (HS) е тази на инхибиторите на интерлевкините. Особен интерес има към проучванията върху молекули, насочени срещу интерлевкин 17 (IL-17), като ефективна терапия при автовъзпалителните заболявания. Такава молекула е и изокибеп.

За съжаление, компанията, разработваща изокибеп (Acelyrin) обяви в свое прессъобщение, че изпитваното лекарство не е успяло да постигне първичната крайна точка на клинично изпитване фаза 2b/3 (NCT05355805) за лечение на HS 1.

Профилът на безопасност на изокибеп е в съответствие с предишни доклади. Общо 31 пациенти са отпаднали от проучването, като повечето от тях не са свързани с нежелани събития.

  1. ACELYRIN, INC. Announces Top-Line Results from Placebo-Controlled Clinical Trial of Izokibep for Moderate-to-Severe Hidradenitis Suppurativa