Ретроспективно проучване, публикувано в списанието JAMA Dermatology анализира възприятията на пациентите и резултатите след хирургично лечение на гноен хидраденит.

С каква цел е осъществено проучването?

Добре известно е, че оперативното лечение често е необходима стъпка в комплексния лечебен план при гноен хидраденит (Hidradenitis suppurativa, HS). Редица проучвания показват висока удовлетвореност на пациентите, но докладите за възприятията на пациентите от осъществена в клинични условия операция и за периода на последващото възстановяване са ограничени. Авторите на проучването си поставят за цел да дадат допълнителна светлина по темата.

Как е осъществено проучването?

Става въпрос за ретроспективно проучване на медицинска документация, което е обхванало четиригодишен период и са разгледани резултатите от 194 процедури при 78 пациенти на възраст над 12 години. Пациентите са оперирани в кожната клиника на Университета на Северна Каролина. Попълван е и специално разработен въпросник, като пациентите са  интервюирани от обучени изследователи и самоличността на респондентите е скрита от лекаря, който е извършил процедурите.

Оперативните интервенции са били деруфинг (премахване на покрива) или локална ексцизия (изрязване) и са били извършвани при използване на локална анестезия:

Какви са резултатите от проучването?

Рецидиви

Пациентите съобщават за рецидив при 79 (41%) от процедурите. Въпреки рецидивите, повечето пациенти са много доволни от постигнатите от операцията резултати.

Възстановяване

Пациентите са отговаряли по 3 показателя за възстановяване: брой пропуснати дни от работа или училище, период за възобновяване на нормалните дейности и период за пълно заздравяване на кожата. Средното време за:

Установено е, че периодът до завръщане на работа или училище е по-дълъг при операции в зоната под гърдите в сравнение с операциите на подмишницата. В 65% от случаите пациентите отчитат, че болката по време на пристъп на HS е по-лоша от болката по време на  възстановяването след операция.

Авторите на проучването подчертават, че диабетът, тютюнопушенето и затлъстяването обикновено са рискови фактори за лошо заздравяване на раните, но тези фактори не са се оказали значително свързани с показателите за възстановяване в тяхното проучване. Наред с това, възрастовата група и полът също не са значително свързани с  параметрите на възстановяването.

Удовлетвореност на пациентите от операцията

Повечето пациенти съобщават, че:

Като фактори, които намаляват удовлетвореността от операцията са отчетени: тютюнопушене, оперативни техники с изрязване без затваряне на дефекта, операции в слабините или половите органи.

Пациентите са помолени да оценят и нивото на болка по време на операцията по скала от  0 до 10, като 10 представлява най-силната болка. За 61 от 194 процедури (31%), пациентите съобщават резултат 0 (никаква болка), а за 87 процедури (45 %), пациентите оценяват болката между 1 и 4.  

Какви изводи правят авторите на проучването?

Според резултатите от проучването, повечето пациенти са доволни или много доволни от оперативната интервенция.

Отчита се по-ниско ниво на удовлетвореност и по-високо ниво на рецидиви при осъществяване на ексцизия в сравнение с техниката деруфинг.

Коя оперативна техника ще бъде избрана зависи основно от местоположението и тежестта на лезиите. Освен това решението за извършване на деруфинг срещу ексцизия често е повлияно от предпочитанията на пациента за грижа на затворени срещу отворени рани, а това само по себе си може да повлияе върху очакванията на пациента и съответно върху удовлетвореността от операцията.

„Необходимо е рандомизирано клинично изпитване, сравняващо локалната ексцизия с премахването на покрива. И това е от съществено значение за разбирането на оптималния хирургичен подход при HS,“ пишат авторите на проучването.