Гнойният хидраденит (Hidradenitis suppurativa, HS) е хронично възпалително кожно заболяване, което все още не е добре познато на медицинските специалисти извън специалността дерматология и често диагнозата закъснява.

Хроничността на възпалителния процес и ненавременната диагноза, както и фактът, че към момента болестта е нелечима, в смисъл на пълно ликвидиране на процеса, са причините за активно търсене на информация в социалните мрежи от страна на хората със симптоми.

Наскоро в научното списание „Клинична и естетична дерматология“ е публикувано интересно проучване на американски авторски колектив, който си поставя задачата да проучи разпространението на дезинформация във връзка с болестта в социалната мрежа Facebook.

С помощта на CrowdTangle са извлечение 845 публикации от публични акаунти и страници във Facebook за периода април 2021 г. до април 2022 г.. Авторите на проучването са използвали ключовите думи „Hidradenitis Suppurativa“ и „# Hidradenitis Suppurativa“. Установени са 600 публикации, които отговарят на критериите за включване -  съдържание, свързано с HS, написано на английски език. Информацията е прегледана от двама независими рецензенти.

Какви резултати са получени? 

От 600 публикации със съдържание, свързано с HS, са анализирани 598 публикации. Две от публикациите са отпаднали поради непълнота на данните. Установени са 65 (10,9%) публикации с подвеждащо съдържание. Повечето дезинформиращи публикации са били създадени от пациенти - 19 (65, 29%) и пациентски организации 21 (65, 32%). Като трети основен източник на подвеждаща информация са определени фирми, които продават продукти и услуги - 8 (12%) от публикациите с дезинформация. Здравните специалисти са автори на едва 5 (7%) от подвеждащите публикации. Повечето от здравните специалисти практикуват хомеопатична или холистична медицина.

Установено е, че подвеждащите публикации са събрали 690 реакции чрез коментари, споделяния и емотикони. Подвеждащи видеоклипове са били отбелязани в 5 от публикациите и това е довело до 1620 гледания.

Какви изводи правят авторите на проучването?

Установено е, че разпространението на дезинформация във връзка с HS е относително по-ниско в сравнение с подобни проучвания, правени по отношение на други хронични заболявания, напр. псориазис. Но авторите на проучването подчертават това, че CrowdTangle събира данни от потвърдени акаунти и такива с голям брой последователи. Възможно е това да е повлияло на резултатите, защото са игнорирани  акаунти с по-малко последователи, които потенциално могат да разпространяват дезинформация.

Чрез това проучване авторите целят да засилят бдителността на пациентите когато четат медицинско съдържание без цитирани източници на информацията и когато пред тях се възхваляват чудотворни лечения, но информацията не е основана на доказателства.

И накрая, за да отговорим на въпроса: Какво означава основана на доказателства медицина?, ти предлагаме повече информация по темата тук.